Fagområder

Brandrådgivning

Hos Tyréns kan vi hjælpe med brandrådgivning og relaterede ydelser indenfor alle typer af projekter. Vores hovedfokus er at sikre en tidlig afklaring af de brandtekniske risici så der opnås sikkerhed for projektets forudsætninger omkring økonomi og gennemførelse. Ved nybyggeri dokumenteres dette typisk i en brandstrategi baseret på en kombination af traditionelle principper og mere funktionsbaserede løsninger. I renoverings- og ombygningsprojekter tages der ydermere hensyn til de eksisterende bygningsdele og tekniske anlæg for at sikre en passende opgradering af brandsikkerheden uden at bygningen skal opføres helt på ny.

Vi er en lille gruppe specialiserede brandrådgivere med en bred faglig baggrund og erfaring. Ud over vores egne kompetencer og erfaring, har vi mulighed for trække på godt 30 svenske kollegaer primært placeret i henholdsvis Helsingborg og Malmø.

I forhold til certificeringsordningen jf. BR18 kan vi virke som enten certificeret brandrådgiver til brandklasse 2, 3 og 4.

I relation til certificeringsordningen kan vi tilbyde at hjælpe med:

 • Start- og sluterklæring
 • Udfærdigelse af den brandtekniske dokumentation herunder:
  • Brandstrategier
  • Brandplaner
  • Funktionsbeskrivelser
  • Kontrolplaner og kontrolrapporter
  • DKV-planer
  • CFD-analyser
  • Evakueringsanalyser
  • Risikoanalyser

Ydermere kan vi hjælpe med:

 • Vurderinger af konstruktioner, bygningsdele, materialer og sammenbygning heraf.
 • Gennemgang af eksisterende byggeri og udfærdigelse af prioriterings- og handlingsplaner.
 • Syn og skøn omkring brandtekniske forhold
 • Byggepladstilsyn, under opførelse og ved ibrugtagning.
 • ATEX-klassificering