Fagområder

El, lys & telekom

Nye og eksisterende installationer udenfor og i ejendomme omfatter mere og mere komplekse netværk af el, tele og data og kravene til disse installationer øges. Tyréns installationskompetence har bred viden inden for elkraft, elinstallationer, belysning, brand- og evakueringsalarmer, samt sikkerheds- og kommunikationssystemløsninger (data og tele). Vores installationsrådgivere inden for elkraft, el-teknologi, elinstallation, belysning, sikkerhed og telekommunikation har stor erfaring inden for hvordan el, sikkerheds- og kommunikationssystemer integreres optimalt. Tyréns installationsrådgivere gennemfører forstudier, undersøgelser, projektering og besigtigelse i alt fra anlæg til kraft, belysning, elvarme og data, tele og sikkerhedsanlæg samt kontrolrums-, reservekrafts-, automatik- og overvågningsanlæg.