Fagområder

Gade og vej

God infrastruktur er den pulsåre som spreder liv i og mellem vores samfund. Udviklingen og vedligeholdelsen af en fungerende og effektiv infrastruktur leder til øget trafiksikkerhed, mindre rejsetid, sammenfører og skaber nye sociale knudepunkter og en almen øget trivsel i samfundet. Hos Tyréns kan vi støtte hele plan- og projekteringsprocessen. Vi hjælper med undersøgelser, vejplanlægning, projektering, 3D-visualisering, besigtigelse og vedligeholdelsesplanlægning. Tyréns har mangeårig erfaring inden for store som små vej- og udnyttelsesprojekter og er vant til at arbejde med andre kompetencer inden for bro, konstruktion, trafik, landskab, geoteknologi, installationsteknologi og akustik. Bæredygtighedsanliggender udgør en stor del af infrastrukturprojekter i dag. Tyréns arbejder med et stort udvalg af genbrugs- og andre bæredygtige materialer, en god balance i transporter af masser samt god forståelse for de seneste miljøcertificeringer.