Fagområder

Klima, Vand og Miljø

Tyréns har oprettet en ny afdeling; Klima, Vand & Miljø med fokus på Klimatilpasning, herunder skybruds- og kystsikring, design og beregning af afstrømning af vand i landskabsarkitekturen og i Byrummet (LAR). Desuden har afdelingen også stærke kompetencer indenfor miljø, herunder miljørigtig projektering, kortlægning af forureninger, miljøscreeninger af bygninger og styring af myndighedskontakten.

Klimatilpasning af vores samfund er sammen med vores omsorg for vores miljø og vandressourcer et voksende opmærksomhedsområde. Opbygningen af samfundet skal tage højde for klimaprognoser og fremtidige scenarier.

Hos Tyréns tager vi ansvar for fremtiden og har i mange år, været med til at afhjælpe klimaudfordringerne på vores bygge- og transport projekter. Vi sætter en ære i at tilpasse vores projekter til den enkelte kundes behov og finde den bedste løsning. Vi arbejder strategisk og teknisk med klimatilpasningsopgaver for at forhindre sociale, økologiske og økonomiske konsekvenser.

Tyréns har et stærkt team af ingeniører og landskabsarkitekter, som er specialister inden for klima- og skybrudssikring og som er vant til at tænke nyt og kreativt, for at komme frem til den bedste løsning på tværs af faggrænser.

Nu tager vi skridtet videre og udvider med en selvstændig afdeling inden for Klima, Vand og Miljø. Afdelingens medarbejdere vil rådgive og varetage opgaver indenfor:

Klima:

 • Klima- og skybrudssikring og kystsikring
 • Naturgenopretning/Erstatningsnatur

Miljø:

 • Projektledelse og Miljørigtig projektering
 • Myndighedsansøgning og kontakt
 • Kortlægning og monitering af jord- og grundvandsforurening
 • Miljøscreening af bygninger
 • Affaldshåndtering
 • VVM screening

Vand:

 • LAR - Projektledelse
 • LAR – Design og beregning af afstrømning
 • Byrum og Landskabsarkitekter
 • Myndighedsansøgning og kontakt

 

Hos Tyréns designer vi holdbare løsninger for vores fælles fremtid. Vores spidskompetencer ligger inden for den klassiske ingeniørkunst, som skaber fundamentet for en langtidsholdbar og stabil løsning med robuste, omkostningseffektive og miljømæssige resultater.

Vi indgår i en åben og lydhør dialog, og skaber på den måde frugtbare betingelserne for nye samarbejder og optimale løsninger.

Vores kunder tæller bygherrer, entreprenører, kommuner, forsyninger, boligselskaber, private grundejerforeninger m.m.