Fagområder

Trafik

Mange forbinder trafik alene med biltrafik, men for os handler det lige så meget om andre trafiktyper som gang, cykel og kollektivtrafik.

Hos Tyréns arbejder vi aktivt på at vores trafiksystemer skal bidrage til mere attraktive byer og bymæssig bebyggelse, bedre trafiksikkerhed, øget tryghed og et bæredygtigt samfund. Dagens samfund stiller højere og højere krav til bæredygtige transportsystemer, og derfor arbejder vi både forebyggende med at skabe et balanceret trafiksystem og med at kvalitetssikre transporter for virksomheder. En vigtig del af arbejdet er at forbedre kollektivtrafikkens konkurrencedygtighed, for eksempel med mere effektive og hyggeligere terminaler. Trafikken er en selvfølgelig del af samfundsbyggeriet, og vi arbejder ofte sammen med andre kompetencer, som eksempelvis vejingeniører og landskabsarkitekter. Vi tror på medvirken i hele processen, fra strategi og analyse til udformning af hele projektet.