Om os

Persondata og cookies hos Tyréns.dk

Tyrens.dk bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse - her følger vores persondata- og cookie-politik.

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Tyréns A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tyréns A/S

Hørkær 16

2730 Herlev

CVR.Nr.: 15108398

Tlf.: +45 3378 7980

Hjemmeside: www.tyrens.dk

E-mail.: tyrens@tyrens.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: For at føre statistik over besøg på vores hjemmeside, således at vi bedre kan tilpasse den brugerne og måle om vores eksterne indhold skaber trafik til hjemmesiden.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Vi indsamler ikke personoplysninger i form af f.eks. navn, adresse, stilling mv.
  • Dog indsamler vi oplysninger om din adfærd når du bruger vores hjemmeside til generel hjemmeside statistik, se også vores cookie-politik.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, da det afhænger af den enkelte tracking cookie, men det er i et tidsrum op til 480 dage (se også vores cookie-politik). Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at holde opbevaringen så kort som muligt og kun i forhold til relevansen af vores hjemmesidestatistik, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål: At behandle de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Oplysningerne vil alene blive brugt internt i Tyréns A/S i forbindelse med besættelse af stillingen. Det vil kun være Tyréns A/S’ HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Desuden:

 1. I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at vi kan screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at vi kan kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.
 2. Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter de er modtaget, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
 3. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på et hvert tidspunkt rette disse eller fjerne de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte Tyréns A/S på tyrens@tyrens.dk.
 4. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.Datatilsynet.dk

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

Cookie-politik

På denne hjemmeside, der udbydes af Tyréns A/S anvendes cookies. I det følgende beskrives, hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du samtidig, at Tyréns A/S benytter cookies som beskrevet nedenfor, medmindre du har fravalgt cookies i din webbrowser. Tyréns A/S sætter tredjepartscookies til statistik af brugernes besøg og navigering på siden. Informationen sendes i anonymiseret form til serveren.

Hvad er Cookies?

Cookies er små informationsenheder, som en hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder informationer, som hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies er standardteknologi på internettet og bruges også på denne hjemmeside.

Vi kan kun læse de cookies, som vi har anbragt på dit udstyr, vi kan ikke modtage eller læse cookies fra andre hjemmesider.

Vi benytter os af forskellige cookies for at give dig en bedre og mere skræddersyet service, når du bruger hjemmesiden. Vi anvender også cookies for at samle et grundlag for at optimere trafikken på og mellem hjemmesider.

Disse informationer hjælper os til at forbedre indholdet på hjemmesiden, og informationen kan i samlet form deles med forretningspartnere eller tredjeparter.

Det er ikke kun os, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger vores hjemmeside. På hjemmesiden tillader vi således, at Google Analytics fra Google Inc kan sætte cookies på dit udstyr.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode men vil blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.

 

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der allerede findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + DELETE samtidig.

Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for pågældende browser. Du kan finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af flash-cookies hér:

Sletning af cookies i Internet Explorer
Sletning af cookies i Mozilla Firefox
Sletning af cookies i Google Chrome
Sletning af cookies i Opera
Sletning af cookies i Safari 5.0
Sletning af Flash cookies

 

Hvilke cookies anvender vi og til hvilke formål?

Nedenfor kan du se, hvilke cookies vi benytter på hjemmesiden og formål de enkelte cookies tjener:

Navn

 

Formål 

 

Opbevaring 

Google Analytics (Permanente)

 

Der anvendes tre tracking cookies fra Google Analytics, som bruges til at undersøge hvorledes hjemmesiden besøges og til statistik over hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden mv. Informationen sendes i anonymiseret form til serveren.

 

Henholdsvis 30 min., 6 måneder og 26 måneder.

Google Analytics (Midlertidige) 

 

Disse cookies forstærker validiteten af den statistik, som vi aflæser.

 

Slettes når browseren lukkes.

 

Typen af Cookies:

Navn

Formål

Type

_ga

Anvendes til at skelne mellem brugere

26 måneder

_gid

Anvendes til at skelne mellem brugere

24 timer

_utma

Anvendes til at skelne mellem brugere og sessioner

Cookies, som gemmes i 26 måneder på brugerens computer

_utmt

Anvendes til at justere forespørgselshastigheden

Cookies, som gemmes i 10 minuter på brugerens computer

_utmb

Anvendes til at bestemme nye sessioner og besøgende

Cookies, som gemmes i 30 minuter på brugerens computer

_utmc

Besøgsstatistik

Session-cookie

_utmz

Besøgsstatistik

Cookies, som gemmes 6 måneder på brugerens computer