Sektorer

Byplanlægning

Menneske, samfund, funktion og design. Dele som altid danner en helhed og inspirerer os i vores projekter inden for samfundsplanlægning. De vejleder os i alt fra arbejdet med mindre formskitser til omfattende infrastrukturundersøgelser.

Kommuner og bygherrer har ofte brug for planlægningsstøtte til at indregne økonomiske og sociale aspekter i deres beslutninger. Vi assisterer ved strategiske spørgsmål, gennem hele planlægningsprocessen samt ved bedømmelser af miljøspørgsmål ved bearbejdelse af virksomheder og bebyggelse. Vores kompetence giver dig et godt grundlag og gode løsninger inden for byudvikling og regional udvikling.

Vi har erfaring som hjælper dig med at bedømme forudsætningerne for etablering eller udvikling af kontorlokaler, handel og boliger. Ud fra jeres behov har vi et veludviklet samarbejde mellem strateger og planlæggere, landskabsarkitekter og teknikere til koordinering af alle ydelser ved planlægning af nye eller eksisterende miljøer.

Vi udarbejder kreative løsninger, som analyseres ud fra omkostninger, miljø og funktion. I byggefasen og driftsfasen tilbyder vi byggeledelse, besigtigelser og støtte. Sammen skaber og beskriver vi et miljø, hvor udformning går hånd i hånd med funktion, miljø og teknologi. Vi skaber bæredygtige løsninger med menneske, samfund, funktion og design i centrum.

Kontakt gerne en af vores medarbejdere her ved siden af, så fortæller vi mere om fordelene ved at arbejde med Tyréns.