Sektorer

Vi gør din rejse enklere

God infrastruktur er den pulsåre som spreder liv i og mellem vores samfund. Den er en vigtig del af samfundsudviklingen, ligesom den er en stor del af menneskers hverdag - på vejen, i luften, på sporet, til søs, på cykelstien og i gademiljøet.

Her samles nogle af vores mest aktuelle samfundsspørgsmål. Gode transporter er en forudsætning for økonomisk udvikling, og god infrastruktur skal tilbyde den forudsætning uden samtidig at gøre indgreb i vores hverdag eller på kvaliteten og tilgængeligheden i vores nærmiljø. Miljø og klimapåvirkning skal kunne minimeres samtidig med at vi tilgodeser fremtidens transportbehov.

Med en geografisk spredning og en kombination af spids- og breddekompetence engagerer vi os i projekter i alle faser og omfang. I alt fra den store omfartsvej eller jernbanesporet til udformningen af dit busstoppested samarbejder vores kompetencer for at nå frem til den bedst mulige løsning i den til os definerede opgave.

Større infrastrukturprojekter kan indebære indsatser fra vores vej- og jernbaneingeniører, landskabsarkitekter, VA-ingeniører, trafikplanlæggere, geoteknikere, broingeniører, miljørådgivere, projektledere og andre medarbejdere. Vi har erfaring og viden fra både store nationale projekter og til at finde effektive og attraktive løsninger til det lille boligområde.

Alle de forsknings- og udviklingsprojekter vi udfører inden for området øger kontinuerligt vores samlede viden og bidrager til udviklingen i hele vores branche. De gør det muligt for os at fremme det helhedssyn, som kræves for at nå frem til den mindst mulige klimapåvirkning i kombination med gode livsbetingelser både for vores kunder og for alle fremtidige brugere. Vores løsninger bidrager til samfundsudviklingen og udgør en vigtig del af menneskers hverdag.

Kontakt gerne en af vores medarbejdere her ved siden af, så fortæller vi mere om fordelene ved at arbejde med Tyréns.