Sektorer

Klima og miljø

Miljø er mere end farlige udslip og truede arter, det er også sådan noget som gør hverdagen bedre. Det kan være at sove godt om natten, føle tryghed eller at opleve uberørt natur. Hvilket udgangspunkt vi end vælger, så er klima- og miljøspørgsmål i dag en forudsætning for alt samfundsbyggeri.

Når vi undersøger miljøkonsekvenser tager vi både hensyn til hvordan naturen og hvordan menneskerne påvirkes. Vi er yderst engageret i sundhedsspørgsmål og bekoster netop nu et særligt industri doktorat omkring sundhed i miljøkonsekvensbeskrivelser (MKB) i infrastrukturprojekter. I børnekonsekvensbeskrivelser lader vi endelig børnene komme til orde vedrørende hvad der gør dem glade eller bange. Den sociale konsekvensbeskrivelse undersøger om et nyt planområde fører til øget opdeling eller til øget ligestilling.

Vi har udviklet et stort antal MKB til vej- og jernbaneprojekter og får ofte fortsat tillid til at arbejde videre med miljøspørgsmålene i projekternes udførelsesfase. Miljøkonsekvensbeskrivelser oprettes som regel flere gange i løbet af et projekt. Det kan handle om forskellige spørgsmål, som eksempelvis støj, grundvandsspørgsmål eller håndtering af overskudsmasser.

Sammenhængen mellem energi og miljøspørgsmål er desuden mere aktuel end nogensinde. Vi skal tænke på hvilket, men også på hvor meget materiale vi bruger. Gennem smart produktudvikling minimerer vi ikke bare de miljømæssige aftryk, vi skabet også en øget kvalitet og lønsomhed i vores kunders byggeprojekter.

Vi hjælper dig med at skabe bæredygtige løsninger. Kontakt gerne en af vores medarbejdere her ved siden af, så fortæller vi mere om fordelene ved at arbejde med Tyréns.