Sektorer

Vand

Alt samfundsbyggeri påvirker vores vandressourcer. Vi skal derfor planlægge for at finde de foranstaltninger, som forebygger skadelige effekter. I et moderne samfund kræves der også energieffektive vand- og afløbssystemer

Vand er grundlaget for alt liv. Vi arbejder med vand i alle mulige henseender og er en af de største vand- og miljørådgivere i Sverige. De projekter vi arbejder med strækker sig fra meget tidlige planlægningsstadier, forstudier og pilotforsøg, via undersøgelse og projektering, indkøb og projektledelse til besigtigelse, uddannelse og driftsoptimering. Mange af vores vandprojekter indebærer også gennemførelse af tilladelsesprocesser med miljø- og konsekvensbeskrivelser (MKB). Vores brede kompetence gør at vi kan udføre alle typer af projekter, som er relateret til vand. Alt samfundsbyggeri påvirker vores vandressourcer.

Vi mærker tydeligt hvordan vandspørgsmålene får en mere og mere fremtrædende plads i samfundsdebatten i takt med en øgende fokusering på miljø- og klimaspørgsmål. Derfor planlægger vi for at finde de foranstaltninger, som forebygger skadelige effekter. Vi skal kunne forstå fremtiden for at handle rigtigt i dag. Moderne samfundsbyggeri vil kræve forståelse for nye sammenhænge, nye løsninger, mere energieffektive systemer i det kredsløb som er vand.
Hvad vi end kan forvente os af fremtiden kan vi i al fald regne med vand som en afgørende brik i samfundets fremtidige behov.

Kontakt gerne en af vores medarbejdere her ved siden af, så fortæller vi mere om fordelene ved at arbejde med Tyréns.