Om os

Sven Tyrén

Sven Tyrén tog eksamen ved Chalmers tekniske højskole i 1936. I 1942 grundlage han Tyréns AB, da han overtog John-Erik Ekströms Konsulterande Ingenjörsbyrå.

Hans ambition var, at Tyréns skulle ligge i teknikkens frontlinje og så det som sin opgave at udvide og fordybe den traditionelle ingeniørrolle.

Sven Tyrén var visionær og entreprenør, som hele tiden stræbte efter udvikling og nytænkning. Han satte spørgsmålstegn ved arbejdsmåder og igangsatte ændringer, som gjorde sin egen virksomhed ingeniørteknisk brancheledende og samtidig udviklede nye byggemetoder til byggerisektoren, byggemateriale og redegørelsesmetoder, hele tiden med fokus på virksomheden og øget lønsomhed.

I 1950'erne var Sven Tyrén med og dannede HALTH. HALTH var en gruppe bygningsingeniører, som undersøgte spørgsmålet “hvordan hensigtsmæssige byggedokumenter skal se ud”. Undersøgelsen blev gennemført hos Tyréns i tre år og med midler fra Statens nævn for byggeriforskning. Det resulterede i 1958 i omfattende forslag til standardisering af ingeniørernes symboler og virkemidler.

Sven Tyréns Stiftelse blev dannet i 1976. Gennem Sven Tyréns Stiftelse finansierer vi i dag årligt en række projekter, forskerstuderende og tilknyttede professorer til forskning og udvikling inden for sektoren.