Udvikling

Forskning & udvikling

Som kvalificeret rådgiver inden for byggesektoren er vores ambition altid at kunne tilbyde vores kunder gode tekniske og miljøtilpassede løsninger. Det er os og vores medarbejdere, som har ansvaret for at finde de løsninger, som både kan være i samklang med miljøet og være omkostningseffektive og funktionelle.

Dette gennemsyrer nu hele vores organisation i form af fokusområder, som avancerede konstruktioner, effektive byggeprocesser, fornyelse og vedligeholdelse samt klima, miljø og sundhed. Vi skal også forædle det vi allerede har, og udnytte vores erfaringer mere effektivt ved hjælp af en intensiv udvikling inden for vores arbejdsfelt.

Vi har lagt tyngden af vores indsatser inden for forskning og udvikling på disse områder samtidig med at vores ejere (Fonden Sven Tyréns Stiftelse) har fordoblet de årlige FoU bevillinger fra ca. 20 millioner til 40 millioner - hertil kommer Tyréns ABs direkte investeringer. Sammen med forskningsmidler fra andre støttere har vi nu et anseeligt FoU-budget. Vores ejerstruktur giver os nemlig også den fordel, som gør at vi i svære år kan fokusere på vores egen udvikling, uddybe vores viden og udvikle vores kompetence. For at møde ændringerne på markedet skal vi se på helheden og i hvilke sammenhæng vores kunder virker. Vores arbejdsmodeller og metoder skal blive endnu mere transparente.

Gennem Sven Tyréns Stiftelse finansierer vi i dag årligt en række projekter og forskerstuderende til udvikling inden for sektoren. Hvis du er interesseret i at ansøge om midler fra Sven Tyréns Stiftelse, bedes du kontakte Birgitta Olofsson for mere information.