FIOLSTRÆDE 20-24 & KRYSTALGADE 14-16 - KØBENHAVN K

Fiolstræde & Krystalgade er ombygningen og renoveringen af ejendommene til at rumme 24 eksklusive boliger.

Københavns Universitets gamle undervisnings- og administrationsfaciliteter skulle udvikles og ombygges til at matche det moderne byliv der foregik rundt om dem. Dette betød at de fem bygninger på hjørnet af Fiolstræde og Krystalgade, skulle konverteres til butikslejemål og 24 eksklusive boliger.

Med Tyréns blev valgt som ingeniør på sagen, der primært omhandlede konstruktioner i form af en 80 meter facaderenovering, hvor flere af facaderne er fredede. Samt en større indvendig renovering og ombygning, som blev varetaget med respekt for husenes kvaliteter og fredningsbestemmelserne, herunder en fuld renovering af de flotte og gamle stuklofter.

Ligeledes blev VVS-installationer og ventilationssystemer opdateret og renoveret – hvor der blev arbejdet en del med facadeisoleringen og installationen af ventilationen på en måde, så det levede op til fredningsbestemmelserne.

Butikslejemål i flere etager blev oprettet og der blev banket huller i dæk for at flytte trapper, hvilket har givet plads og en langt bedre fordeling af de mange etagemeter til lejligheder.

I bygningerne findes der restauranter, butikker og boliger og det var bygherres ambition, at ejendomskomplekset samlet set ville fremstå meget attraktivt, som klassiske Københavnerejendomme, med et opdateret arkitektonisk udtryk. Hvilket er lykkes – og har givet kvarteret et løft, som ikke er set i Københavns indre by i mange år.