GILDBROTERRASSERNE – ISHØJ

Gildbroterrasserne er et ejerlejlighedsprojekt på 10 boligblokke, som alle er blevet renoveret i forhold til brugsvandsinstallationer.

Ejerlejlighedsprojektet Gildbroterrasserne i Ishøj blev bygget i 1970’erne. Efter ca. 40 års brug havde bebyggelserne et stort behov for at få renoveret deres VVS-installationer.

Projektet omfattede derfor alle 10 boligblokke i ejerforeningen, med samlet 380 ejerlejligheder, som alle skulle have renoveret deres brugsvandsinstallationer. Projektet blev udført i tre etaper, startende med de ældste boligblokke, og strakte sig over en årrække.

Tyréns A/S var valgt som totalrådgiver og byggeleder på projektet og stod bl.a. for at producere udbudsmateriale til- og indsamle og vurdere tilbud fra entreprenører, således at bygherre fik den bedste og mest fordelagtige løsning.

Da der var tale om renoveringer, som har stor betydning for den enkelte beboers hverdag, var beboerinformation/infomøder og inddragelse en vigtig del af projektet. Dette særligt da der i perioder var lukket for vandet og håndværkerne, i de fleste tilfælde, skulle have adgang til lejlighederne.

Det lykkedes Tyréns’ byggeleder at skabe en god forståelse hos den enkelte beboer. Plus efter et større koordineringsarbejde, da arbejdet kun kunne foregå i tidsperioden mellem kl. 07.00 og kl. 17:00, for ikke at genere beboerne, løb adgangskabalen også op. Således, at der kunne sikres adgang til lejlighederne i de perioder det var nødvendigt for renoveringen af den enkelte bygnings brugsvandsinstallationer – uden at det fik nogen nævneværdig betydning for effektiviteten i byggeriet.