GLØDELAMPEGRUNDEN – HERLEV

Glødelampegrunden i Herlev er et nybyggeri af 6 boligparceller, grænsende op til Ring 3, adskilt af en støjvæg, som gør området fredeligt og familievenligt.

Herlev Kommune havde brug for flere boliger, og i 2010 købte de tre boligselskaber; KAB DAB og 3B glødelampegrunden på Hørkær i Herlev. Grunden er centralt placeret, men ligger ud til en støjende ringvej, hvilket tidligere bl.a. har bremset projekter i planlægningsfasen på grunden.

Der skulle udbydes en projektkonkurrence for 6 boligparceller, alt ca. 330 boliger for de tre boligselskaber – og Tyréns A/S blev valgt som bygherrerådgiver for MW Arkitekter A/S, i forbindelse projektkonkurrencen.

Efterfølgende deltog Tyréns også i bedømmelsen af de indkommende forslag, samt fungerede som bygherrerådgiver i forbindelse med detailprojekteringen og udførelse af projektet (granskning og bygherretilsyn).

Tyréns A/S blev desuden valgt som ingeniører ved udførelse af den fælles byggemodningsopgave for de tre boligselskaber.
Opgaven omfattede udarbejdelse af en beskrivelse og vurdering af fremtidige forhold for et gennemgående hovedstrøg, kvarterstier, vej- og stibelysning, beplantning, gadekær og kloakledning. Under kloakledning var der tale om såvel et forsinkelsessystem for regnvand og regnvandsbassin, samt et trykforøgeranlæg for vand.

Desuden etablering af affalds- og genbrugscontainerstationer, samt mandskabshus for servicemedarbejdere.

For at skabe en reduktion af trafikstøjen, beregnede, vurderede og beskrev vores Akustiker ligeledes behovet for en støjvæg langs Ring 3. Den endelige løsning blev en støjvæg, inklusivt et nyt trappeanlæg, som også fungerer som adgangsvej til bebyggelsen.