KISTA TORN – STOCKHOLM

Med sine 100 m er Kista Torn en fryd for øjet beliggende i Stockholm, hvor Tyréns har haft til opgave at sikre de bedste forhold i form af vindpåvirkning.

JM AB blev hyret af Stockholms Kommune til at stå for udredningen af alle forudsætningerne for skabelsen af et boligområde, der bl.a. skulle bestå af et mellemstort højhus på ca. 60 m og et med en totalhøjde på 100 m.

Tyréns fik til opgave at projektere og beregne statikken i forslaget på den 100 m. høje boligejendom, som efter byggeprocessens afslutning nu er Stockholms højeste lejlighedskompleks. Bygningen ligger i bydelen Kista i det nordvestlige Stockholm, et område som tidligere fungerede som et industriområde, men hvor der nu konstant bygges nye boligformer.

I forbindelse med projekteringen er der gennemført avancerede studier af bygningen hovedsageligt af vindpåvirkningen. For at vurdere bygningen med hensyn til komforten ved svingnings-accelerationer som følge af vindpåvirkning, blev der derfor lavet dynamiske FEM-simuleringer (se nedenstående illustration).

Generelt gælder, at svingninger bliver mere mærkbare (og skaber irritation) for mennesker, længe før der sker skader på bygningerne. Menneskers tærskels niveau for at fornemme vibrationer eller svingninger er ca. 10 mm/s2, hvilket betyder, at det er vigtigt at forholde sig til svingningsforhold allerede i projekteringen. Hvorfor Tyréns også var med i teamet sammen med arkitekten helt fra starten af, således at alle forhold blev tænkt ind helt fra starten – hvilket både giver en god og funktionel løsning og samtidig letter en række processer i projekteringsfasen.