LUFTHAVNSPARKEN, DSIL – KASTRUP

Lufthavnsparken er et gammelt boligkompleks som skulle renoveres. Renoveringen havde særlig fokus på bæredygtighed og miljøbevidsthed samt de bygningsmæssige kvaliteter.

Lufthavnsparken er en parkbebyggelse fra begyndelsen af 50’erne, beliggende i Kastrup på Amager. Området havde, efter mange års brug, behov for renoveringer.

Omdrejningspunktet for projektet blev derfor at give lufthavnsparken et kvarterløft både på udendørs arealerne, i de 18 boligblokke, samt det mindre butikscenter, som er tilknyttet bebyggelsen. Tyréns A/S var totalrådgiver og byggeleder på projektet.

Renoveringen af bebyggelsen omfattede en gennemgribende fornyelse og gentænkning af udearealerne, herunder: samtlige belægninger, trapper, støttemure, cykelparkering og skiltning.

Det udendørs kvarterløft bestod i, at den eksisterende beplantning blev forstærket med indplantning af fyr- og robinietræer. Disse blev fordelt i grupper på græsset mellem blokkene, og skulle ses som en slags møblering af rummene mellem bygningerne.

Der blev desuden plantet nye bunddækkende buske på skråningerne mod parkeringsarealet, som blev udvidet med etablering af ramper og nye handicapvenlige adgangsstier.

De særlige fokusområder for byggeledelsen af projektet var:
• De bygningsmæssige kvaliteter
• Beboerinformation
• Rengøring og vedligehold (materialer, farver, overflader)
• Drift og vedligeholdelse af de valgte løsninger
• Bæredygtige og miljøbevidste valg i opgaveløsningen