SKOTTEGÅRDEN, DSIL – KASTRUP

Projektet Skottegården er et større renoveringsprojekt omhandlende renovering af gavle og facader, samt udførelse af isolering og udskiftning af vinduer.

Hos boligselskabet DSIL (Den selvejende institution Lufthavnsparken) skulle afdelingen Skottegården, bygget i 1952, gennemgå en større gavlrenovation, for at bringe isoleringen af gavlene op til nutidens krav og afhjælpe temperaturproblemer i de lejligheder, som støder op til gavlen.

Tyréns A/S blev valgt som ingeniør på sagen, da vi tidligere har lavet omfattende renoveringsarbejder for boligselskabet.

Projektet omhandlede en komplet efterisolering af alle gavlene i det store boligkompleks Skottegården i Kastrup. På grund af gavlisoleringen skulle alle udvendige kældertrapper flyttes med ud med gavlens nye bredte, det samme gjorde sig gældende for vinduerne i gavlene og skotrenderne – både i boligkomplekset og for de bygninger, som støder op til boligkomplekset.

Efterisoleringen af gavlene blev udført ved oprettelse af en ny skalmur og hulmursisolering, som var den bedst mulige løsning set ud fra økonomi, holdbarhed og det arkitektoniske udtryk.

Herudover indeholdte projektet også en renovering af facader-, samt udskiftning af vinduer på de tre højhuse, på adresserne Skottegården 12, 14 og 16.

Da der, i begge dele af projektet, var tale om renoveringer, som har betydning for den enkelte beboers hverdag, udover de støj- og pladsgener en byggeplads normalt har, var beboerinformation- og inddragelse en vigtig del af projektet. Dette særligt da de udvendige adgangsveje til kælderrum i perioder var afspærret, samt da der skulle sikres adgang til de lejligheder, som havde gavlvinduer.

Når det kom til beboerkontakten, lykkes det Tyréns’ byggeleder at skabe et godt informations-flow og en god forståelse for projektet hos den enkelte beboer – en proces som sjældent er lige til, navnlig når der er tale om lejeboliger. Dermed kunne der let sikres adgang til lejlighederne i de perioder det var nødvendigt for udførelsen af bygningernes gavl- og facaderenovering.