BESTSELLER LOGISTIKCENTER – HADERSLEV

Bestseller ønskede at opføre et nyt logistikcenter, så de kunne følge med på efterspørgslen efter deres produkter. Projektbeskrivelsen lød på opførelsen af et 47.000 m² stort logistikcenter for modtagelse, sortering og lagring af varer (tøj m.m.) leveret via ”lastvognstog”.

Tyréns A/S fik ansvaret for alle installationsfag og stod deslige for koordineringen med leverandørerne af de tekniske anlæg.

Kapacitetsbehovet for virksomheden var stort, hvilket betød at der skulle oprettes en betydelig mængde porte og området skulle indrettes således at den mulige af- og pålæsningskapacitet og tilgangen til logistikcenteret var så optimalt som muligt – også i pressede tidsperioder.
Port-området indeholder desuden et varmestyringssystem til containere, som betyder at disse kan afkøles inden de åbnes – således at Bestsellers medarbejdere ikke skal arbejde i meget høje temperaturer om sommeren.

Byggeriet omfatter ud over port- og lasteområdet også et stort og aflangt højlager. Da lagerindholdet primært er pap og nylonprodukter, betød brandmyndighedernes krav, at et stort og tilpasset sprinkleranlæg var en nødvendighed. Anlægget består, udover sprinklere, bl.a. af en trykforøger, da man har oprettet en sø på området, som også anvendes som vandressource til anlægget. Der er desuden installeret udvendige brandhaner til slukning og dieselforsynede pumper – anlægget har en samlet kapacitet på ca. 16.500 m3.

Foruden lagerområder blev der også bygget lokaler til kontor-funktioner, omklædningsrum, køkken, kantine og en selvstændig teknikbygning med kedelcentral (baseret på biobrændsel) og pumpestation.

Der er kun installeret et reelt ventilationssystem i kontorområderne, på lager og port-området er der anvendt automatisk naturlig ventilation, hvor der er sensorer på vinduer mv., som sikrer udluftning, når der opstår et behov.

Byggeriet blev i 2012 kåret som året erhvervsbyggeri af branchebladet ”BYGGERI”.