HELGONAGÅRDEN – MEDICON VILLAGE

Med fokusområder som "en bedre verden og et bedre liv for alle mennesker" er Helgonagården Medicon Villages nyeste projekt, hvor fremtidens lejligheder skal etableres med fokus på konceptet "Future Living".

Medicon Village er et medicinsk udviklingscenter, som opstod da fonden ”Medicon Village” overtog Astra Zenecas gamle produktionsfaciliteter i Lund. Området indeholder i dag ca. 240.000 m2 byggeri og skal udvikles med yderligere ca. 130.000 frem mod 2025.

Medicon Village udlejer laboratorier og kontorer til en lang række virksomheder, som alle har det mål at skabe en bedre verden og bedre liv for alle mennesker – og at dette skal opnås gennem fællesskab og samarbejde.

For at imødekomme denne udvikling og samtidigt understøtte egen virksomhed har Medicon Village besluttet at opføre fremtidens lejligheder under konceptet ”Future Living”. Projektet kommer til at indeholde både ejerlejligheder (Bostadsrätter) og lejeboliger (Hyresrätter). Boligerne vil desuden blive udført som lavenergibygninger og miljøcertificeret i miljöklass Silver.

Boligerne bliver bygget på et område op til Medicon Village og områderne vil energimæssigt blive koblet sammen via en Smart Grid løsning, således at boligerne vil blive opvarmet via spildvarme fra Medicon Villages virksomheder. Dette arbejde udføres i et visionært samarbejde mellem Medicon, Tyréns, Siemens, E-ON og Kraftringen.

Tyréns er sammen med arkitekten totalrådgivere og leverer samtlige kompetencer til projektet.

Lund er i en rivende udvikling, hvor bl.a. udførelsen to af Europas største forskningsprojekter ESS og MAX IV bidrager til denne. Disse projekter vil tiltrække verdens førende forskere og firmaer til området. Helgonagården i Medicon Village er eksemplet på den nytænkende og revolutionerende tilgang til fremtidens boligformer, som området har behov for, til at kunne håndtere det massive løft i forventninger og diversitet som regionen vil få fra de mange nye tilflyttere.