MULTIFLEX OFFICE – KNUD HØJGAARS VEJ 7, SØBORG

Det bæredygtige og energiintelligente hus, MultiFlex Office, er en kontorbygning beregnet til flere virksomheder. Byggeriet er DGNB Guld-certificeret.

MT Højgaards nye domicil i Søborg er bygget som et såkaldt MultiFlex Office – en kontorbygning til flere virksomheder. Selve bygningen er et moderne funktionelt byggeri med optimerede konstruktions- og installationsmæssige løsninger, som lever op til tidens krav om god arkitektur, funktionel indretning og et sundt indeklima.

Ideen er, at byggeriet skal rumme flere lejere, som kan deles om faciliteterne, og derved bliver driftsomkostningerne for den enkelte virksomhed i bygningen optimeret. Ved en fuld udbygning vil husets kapacitet være på 1.200 arbejdspladser.

Bygningen er bygget som et bæredygtigt byggeri og som et energiintelligent hus, hvor energiforbruget bliver styret og overvåget.
Der er bygget efter at overholde de følgende to overordnede succeskriterier for bæredygtighed i byggeriet:
- Bygningens energiforbrug skulle overholde krav til Bygningsklasse 2020
- Byggeriet skulle certificeres iht. DGNB Danmark kategori GULD

Der har desuden været fokus på at etablere et komfortabelt indeklima året rundt i huset, herunder temperatur- og lysforhold, akustik samt luftkvalitet – og der blev anvendt byggetekniske løsninger, der tager højde for bæredygtig drift og samtidig sikrer, at der opnås optimale løsninger, når det kommer til brand, lyd, tæthed og rengøringsvenlighed.

Tyréns var bygherrerådgiver på projektet og stod for kvalitetssikringen, at de bæredygtige løsningsforslag dokumenteres, samt commissioning – for at sikre, at alle de tekniske installationer spiller perfekt sammen, således at driften af bygningen bliver optimal, og energiforbruget holdes så lavt som muligt.