Uppsala Rådhus

EN TRANSPARENT OG ÅBEN BYGNING MED ET BANKENDE HJERTE. Uppsala Rådhus går i dialog med borgerne og inviterer ind i hjertet af bystyret. Fortid, nutid og fremtid forenes med en tilbygning som fuldbyrder den oprindelige arkitektoniske vision.

Åbenhed og transparens er kendetegnende for både arkitekturens udtryk og det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø, som udfolder sig på tværs af nye og gamle bygninger i Uppsala Rådhus. En offentlig passage gennem rådhuset leder til det centrale, glasoverdækkede gårdrum, som med borgerservice, café, restaurant, butikker og udstillingsrum bliver byens nye mødested. Midt i det hele står en skulpturel bygning, som danner ramme om byrådssalen og husets øvrige mødeaktiviteter. Gangbroer forbinder tilbygningen med den eksisterende organisation og levendegør den oprindelige, arkitektoniske intention om en lukket karréstruktur med et bankende hjerte.

 

TÆT TEAM SAMARBEJDE – VELOVERVEJEDE LØSNINGER

Tyréns, Henning Larsen og SLAs bidrag "Fröja ånyo" var et vinderforslag, som ifølge juryen fuldender brødrene Ahlsens oprindelige plan. Med sin gennemsigtige og åbne arkitektur sigter det vindende forslag på at skabe et rådhus, der fremmer dialog og møder mellem borgere, embedsmænd og politikere. Med sine 27.000 kvadratmeter vil det nye hus rumme op til 1500 medarbejdere samt reception, udstillingsplads og café.

Tyrés bidrag til forslaget er kompetencer inden bæredygtighed, nstallationer og konstruktion. Sammen med Henning Larsen og SLA dannede gruppen et team-wide team med den rette kombination af færdigheder. Kombinationen af ​​kompetencer og teambaseret teamworkbidrog til en vellykket proces.

Gennem hele processen har der været et tæt samarbejde både inden for ingeniørdisciplinerne i Tyréns, men også i samarbejdet med Henning Larsen og SLA. Vi har udviklet hele dele af projektet parallelt, hvilket betyder, at det endelige produkt er en velovervejet samlet løsning.

 

MODERNE HUS MED RESPEKT FOR DEN OPRINDELIGE ARKITEKTONISKE IDÉ

’Visionen var et indbydende, moderne rådhus, som fremmer dialogen med borgerne. Et hus som er en funktionel arbejdsplads og et mødested for beboere, embedsmænd og politikere. Samtidig var ideen at bevare rådhusets oprindelige arkitektoniske værdi, hvilket er lykkes med at løse denne svære ligning på en meget elegant måde.’ - Marlene Burwick, borgmester i Uppsala Kommune