Referencer

Teknisk DD - Varvstaden

Varvstaden er den sidste ikke-udviklede del af Västra Hamnen. Varvstaden består af en lang række bygninger som enten skal nedrives eller renoveres og moderniseres.

Trafikstudie af bilfrie zoner i Helsingborg, Sverige

For at optimere forholdene for fodgængere og cyklister i Helsingborgs centrum, har vi analyseret den trafikale opbygning, og taget hånd om en lang række aspekter.

Handelsudvikling i Borås Kommune

En ny handelsstruktur og markedsbetingelser skal være med til at sikre Borås Kommune en handelsudvikling, så man ikke mister handlen fra byens centrum.

Höör station, Sverige

På grund af et stigende antal af tog- og busbrugere, behøvede Höör Station at udvide sin kapacitet. Det betød en udvidelse og optimering af nær- og baneområde.

Växjö Stationsområde, Sverige

Växjö Stationsområde skal renoveres for at følge med det øgede kapacitetskrav og fortætningen mod byens centrum. Tyréns er valgt til at skabe en helheds/masterplan for området.

Viborg Baneby, Projektkonkurrence

Viborg Baneby skal være en levende og bæredygtig bydel, som medvirker til at koble sig til det omgivende landskab og en spejling i den eksisterende by.