HÖÖR STATION – HÖÖR

På grund af et stigende antal af tog- og busbrugere, behøvede Höör Station at udvide sin kapacitet. Det betød en udvidelse og optimering af nær- og baneområde.

Antallet af tog- og bus pendlere var stigende i Höör kommune. Dette stillede større krav til området omkring Höör station, end stationen kunne kapere. Tyréns blev derfor bedt om at undersøge mulighederne for udvidelse, samt lave en analyse af trafikbevægelserne i området. Således at man kunne lave en detaljeret planlægning af området.

Planlægningsydelsen omfattede, hvordan den baneområdet inkl. nærområde kunne udføres, så det blev udnyttet optimalt. Nøgleordene i løsningen var sikkerhed og tilgængelighed, i kombination med pladsbesparende løsninger.

Området ved Bangårdsvägen blev opdelt/omlagt i "funktionsrum" med (pendler)parkering, cykelparkering, busstoppested, taxi zone, mv.

Som en del af trafikomlægningen og udformningen af stationen, var en del af udfordringen nogle komplicerede højdeforhold, der både blev løst ved oprettelse af en tunnel og en række støttemure.
Støttemurene langs ramperne til tunnelen er desuden udført i et åbent design med afsatser til planter for at skabe et indbydende miljø.

Opgaven blev udført i flere etaper således trafiksikkerheden kunne opretholdes i byggeperioden.