TEKNISK DUE DILIGENCE – VARVSTADEN

Varvstaden er den sidste ikke-udviklede del af Västra Hamnen. Varvstaden består af en lang række bygninger som enten skal nedrives eller renoveres og moderniseres.

Varvstaden er placeret i det gamle produktionsområde for det ikoniske Kockums værft i Malmø, som frem til lukningen 1987 var en af regionens største virksomheder. I dag er området opdelt i 3 områder, hvoraf to af dem er blevet renoveret/udviklet og er blevet til Malmøs nye bydel Västra Hamnen.

Den sidste del som i dag hedder Varvstaden består af en blanding af bygninger der er nedrivningsklare og ældre bevaringsværdige bygninger, som vil blive renoveret, ombygget og forandret til en moderne bydel. Bydelen skal indeholde, erhverv, detailhandel, kontorer og boliger.

I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for området og disse bestemte renoveringer, er det vigtigt at kunne fastlægge hvilke brugsmuligheder de enkelte bygninger kan opfylde ud fra forskellige investeringsniveauer.

Tyréns har gennem en årrække været tilknyttet som husrådgiver for først Kockums og nu Varvstaden, og har forestået forskellige typer af undersøgelser, registreringer og inventeringer på hele det gamle Kockums-område. De seneste år har vi brugt vores erfaring og kendskab til området indenfor alt fra konstruktion, geoteknik, byplanlægning, akustik, bevaringsværdige bygninger, miljø til at udføre Teknisk Due Diligence rapporter og inventering.

Tyréns har brugt multidisciplinære projektgrupper til at gennemgå og inventere bygningerne: ”personalhuset”, ”administrationsbygningen” og ”galleriet”. Resultatet af disse inventeringer har været fotodokumenteret, og beslutningstagerne har modtaget rapporter med tilhørende beregninger, som de kan anvende i deres videre arbejde med at udvikle hele Varvstaden.