MASTERPLAN VÄXJÖ STATIONSOMRÅDE – VÄXJÖ, SVERIGE

Växjö Stationsområde skal renoveres for at følge med det øgede kapacitetskrav og fortætningen mod byens centrum. Tyréns er valgt til at skabe en helheds/masterplan for området.

Växjö Stationsområde skal gennemgå en række renoveringer for at imødekomme de øgede kapacitetskrav i fremtidens offentlige transport. Plus da der stadig sker en tiltagende fortætning mod byens centrum stiller det krav til Växjös centrum, som er centreret omkring stationsområdet. Tyréns blev valgt til at skabe en helhedsplan/masterplan for området.

Stationsområdet består af:
• Stationen (spor, platforme og gangbro)
• nordsiden (busterminal og parkeringspladser)
• Sydside (parkering og ejendomme)

Projektet omfattede detaljerede planlægning af syd-området, med omkring 400 boliger, et World Trade Center, et 7 etagers kontorhus og p-anlæg, samt den detaljerede planlægning af nord-området med lokale og regionale busterminaler, et nyt rejsecenter, butikker og andre kommercielle aktiviteter og et p-pladsanlæg.

De særlige udfordringer ved udviklingsplanen var at styre støj og risikoforhold ved boligbyggeri nær jernbanen, samt at opnå et funktionelt og effektivt trafikknudepunkt til offentlig transport. Desuden skulle krav til de nye bygninger tilrettelægges og designes på en måde, der ikke forstyrrer bybilledet og navnlig bycentrummet som er en national kulturarv.

Selve renoveringen af stationsområdet er igangsat og en del af forslagene i udviklingsplanen er allerede udført, og i 2018 er det planen at etape 1 af boligudvidelsen (130 boliger) vil være klar til indflytning. Desuden vil det 7 etagers kontorhus og p-anlæg, det nye World Trade Center og 43 lejeboliger stå færdigt i starten af 2017.