VIBORG BANEBY, VINDERPROJEKT 2012

Viborg Baneby skal være en levende og bæredygtig bydel, som medvirker til at koble sig til det omgivende landskab og en spejling i den eksisterende by.

Forslagets hovedgreb er på en gang stærkt og enkelt. To hovedakser en nord-sydgående og en øst-vestgående sammenbinder Banebyen internt og samtidig kobles Banebyen i en større kontekst med det omkringliggende landskab, domkirken og med Søndersø.

Hærvejen genintroduceres i en ny kontekst som den nord- og sydgående bymæssige forbindelse, der færdiggør hærvejens forløb og kobler Banebyen med Domkirken. Forslaget arbejder med et landskabeligt hovedbegreb, som skaber en forbindelse mellem Viborg, Hærvejen og landskabet.

Remisen bliver det nye midtpunkt i cykelstjernen. Den indskrives i en grøn aktivitetspark.

Området omkring stationen er et fokusområde, der skal forbinde Banebyen med den historiske bydel. En broforbindelse forbinder henover banen med mulighed for en fortætning af bebyggelsen. Overgangen over stationen betragtes som en sværvægter, men er vigtig for dynamikken.

I konkurrenceforslaget stod Tyréns for de ingeniørmæssige ydelser. Forslaget vandt konkurrencen – og Tyréns er p.t. prækvalificeret i konkurrencen omhandlende Viborg Erhvervsgymnasium inkl. GC-bro og flytning af jernbanestation