AMALIEPARKEN – VALLENSBÆK

Daginstitution Amalieparken er en daginstitution med et toetages atrium i centrum af bygningen som skaber et fantastisk lys indenfor.

Byggesagen omfattede opførelse af en 1200 m² integreret daginstitution. Tyréns A/S var ingeniør på byggeriet og stod for samtlige ingeniørdiscipliner.

Huset rummer 8 børnegrupper fordelt på 2 etager, der hver især er udformet som selvstændige hjemmeområder. Institutionen kan rumme 120 børn, men grupperummene er udformet så de giver fleksibilitet hvad angår tilpasning til variationer i aldersspredning.

Grupperum og funktionsrum er udformet i rektangulære enheder, som tillige indeholder legerum, puslerum/toilet og depot. Mellem enhederne er fællesrummene etableret i et sammenhængende plan med facader og skillevægge i glas.

Enhedernes placering er vinklede for at åbne for lysindtaget og maksimal transparens, og for at skabe variation og bevægelse i de indre rum mellem grupperne.

Husets naturlige centrum er et toetages atrium der visuelt forbinder etagerne og giver dagslys ned igennem husets midte, hvorfor trivsel og lys var et stort fokus i designet af bygningen.