DAGINSTITUTIONEN ENGTOFTEN – GLOSTRUP

Daginstitutionen Engtoften er en stor daginstitution med en kapacitet på 145 enheder, og er en sammensætningen af de to tidligere daginstitutioner Engen og Toften.

De to sideliggende daginstitutioner Engen og Toften skulle i 2014 bygges sammen, så de kunne blive en stor institution under navnet Engtoften.
Tyréns A/S var totalrådgiver på opgaven, som omhandlede at skabe en samlet institution med en kapacitet på op til 145 enheder (før sammenlægningen var kapaciteten på 120 i alt for begge institutioner).

Sammenbygningen indebar etablering af en fælles hovedindgang, som samlede de to bygninger. Der blev oprettet en ny rumindretning ud fra nye pædagogiske perspektiver med gruppe-, fælles- og stillerum. Desuden blev der lavet nye toilet- og køkkenfaciliteter i den ene bygning, hvor man i den anden udnyttede pladsen fra de gamle faciliteter til at udvide børneområdet i bygningen.

Da begge institutioner var i drift under ombygningen, stillede det store krav til processtyringen og sikkerheden, da byggepladsen løbende skulle flyttes gennem husene. Rent praktisk betød dette at skabe en klar afskærmning mellem byggeplads og institution, herunder etablering af støvvægge, samt et ekstra stort sikkerhedsfokus ved bl.a. konstant overvågning af til- og afgang af byggematerialer – også under aflæsningen.

Desuden blev arbejdet tilpasset institutionernes rutiner, således at der f.eks. ikke blev anvendt støjende værktøj eller leveret byggemateriale, når børnene skulle sove og i de perioder hvor der var meget forældre-trafik.