DAGINSTITUTIONEN EJBYVANG – GLOSTRUP

Dagsinstitutionen Ejbyvang er to daginstitutioner som er bygget sammen, for at skabe større børnepasningskapacitet i Glostrup kommune, samt for at skabe endnu bedre forhold for institutionens brugere.

Som en del af en større plan for Glostrup kommune, hvor flere sideliggende daginstitutioner skulle bygges sammen for at skabe større kapacitet, skulle de to daginstitutioner Bakken og Kæret bygges sammen. Den samlede institution fik navnet Ejbyvang, da den ligger midt i Ejby landsby.

Tyréns A/S var totalrådgiver på opgaven, som omhandlede at skabe en samlet opdateret daginstitution med en øget kapacitet på 20 enheder.

Sammenbygningen indebar etablering af gruppe-, fælles- og stillerum. Der blev lavet nye toilet- og køkkenfaciliteter i den ene bygning, også blev de gamle institutionskøkkener ombygget, så pladsen kunne anvendes til fællesområder.

Der blev desuden etableret en fælles indgang, som forbinder de to bygninger. Indgangspartiet indeholder foruden entre og garderobe også en udgang til legepladsen.

Da begge institutioner var i drift under ombygningen, stillede det store krav til processtyringen og sikkerheden, da byggepladsen løbende skulle flyttes gennem huset. Rent praktisk betød dette at skabe en klar afskærmning mellem byggeplads og institution, bl.a. med etablering af støvvægge, samt et ekstra stort sikkerhedsfokus ved bl.a. konstant overvågning af til- og afgang af byggematerialer også under aflæsningen.

Desuden blev arbejdet tilpasset institutionernes rutiner, således at der f.eks. ikke blev anvendt støjende værktøj eller leveret byggemateriale, når børnene skulle sove, samt i de perioder hvor forældrene henter og bringer.