Attract - velkommen ind i varmen

Målet med forskningsprojektet Attract er at skabe attraktive og holdbare boliger i koldt klima.

Attract, et projekt hvis mål er at bygge lavenergihuse, der kan modstå subarktisk klima. Projektet er baseret på den byfornyelse, der foregår i Gällivare og Kiruna, hvor flere kvarterer skal flyttes og andre nye skal bygges. Den sociale forandring skaber både udfordringer og muligheder. I projektet Attract har Tyréns taget hul på én af mulighederne: at bygge huse, der er omkostningseffektive og energieffektive, holdbare og attraktive.

Projektet Attract - Attraktive, holdbare boligmiljøer i koldt klima - udvikle og afprøve løsninger, der gør det muligt at bygge holdbare, attraktive lavenergihus og udendørs miljøer i koldt klima. Attract drives i fællesskab af ca. 15 virksomheder samt kommunerne Gällivare og Kiruna i samarbejde med forskere fra Luleås tekniske universitet. Tyréns er med i alle tre dele af projektet. Fra forundersøgelse til kravspecifikation - og nu kører fase tre, hvor forskningsresultaterne skal realiseres i praksis. Målet med projektet er at udvikle attraktive og holdbare boliger uden at øge byggeomkostningerne.

- Vi mener, at vi kan opfylde de øgede krav med mere intelligente løsninger og nye måder at arbejde på. Vi ønsker at effektivisere og forbedre kvaliteten samt reducere antallet af fejl. Dermed håber vi at spare tid, som i stedet kan bruges på at skabe ting af værdi. Håbet er at udvikle unikke og attraktive huse med begrænsede midler, siger Helena Markgren, business manager hos Tyréns. For at lykkes med at bygge holdbare lavenergihuse i subarktisk klima, skal alle brikker falde på plads - reduceret energiforbrug, reducerede drifts- og anlægsomkostninger samt arkitektonisk attraktive boliger, som folk har lyst til at bo i. Et større bæredygtigt byggeri omfatter sociale, økonomiske, økologiske og tekniske aspekter. I Sverige er projektet det første af sin art. Man har aldrig før bygget lavenergihuse nord for Polarcirklen i Sverige. Udfordringen ligger i at udvikle teknologier og arkitekturer, der reducerer energiforbruget og samtidig at bygge huse til en pris, som er realistisk for boligmarkedet i Gällivare.

- Der skal bygges meget nyt på kort tid, hvilket skaber muligheder for at teste nye og innovative løsninger. For at lykkes med at bygge holdbare lavenergihuse i subarktisk klima, skal alle brikkerne falde på plads, reduceret energiforbrug, reducerede drifts- og anlægsomkostninger samt arkitektonisk attraktive boliger, som folk har lyst til at bo i, fortæller Patrik Jensen, teknisk chef hos Design Evolution, et af Tyréns datterselskaber, der fokuser på at effektivisere projekteringen.