Bæredygtig arkitektur til industrianlæg

For hundrede år siden tegnede tidens bedste arkitekter vores kraftværker og fabrikker. I dag er der brug for en vitalisering af arkitekturens rolle i arbejdet med at skabe socialt og miljømæssigt bæredygtige industrianlæg, som bidrager til en bæredygtig by. Det er udgangspunktet for et fælles udviklingsprojekt mellem arkitekturinstitutionen på Harvard University og Tyréns.

Projektet har valgt at arbejde med waste to energy-anlæg som casestudie, og det handler blandt andet om at øge kundskaben om, hvordan industrianlæg kan udformes for i højere grad at bidrage til byens bæredygtighed.

Tyréns bidrager med viden om affaldsanlæg og hvad der var vigtige forudsætninger og hvilke problemer man har håndteret på vejen mens affaldsforbrændings- og biogasanlæg er vokset frem i Sverige. En vigtig del handler også om at bidrage med et svensk perspektiv, når det drejer sig om udformning af bæredygtige industrianlæg og bæredygtig byplanlægning.

Projektet er treårigt og afsluttes i 2017. På Harvard arbejder man med forskningsledere og studenter for at undersøge forskellige aspekter af området. Under et seks uger langt specialkursus, et såkaldt “studio”, på Harvards arkitekturinstitution blev der udviklet forskellige idékoncepter omkring formgivning af waste to energy-anlæg.

Sponsor: Sven Tyréns stiftelse