BIM

BIM (Building Information Modelling), virtuelt byggeri, produktmodeller - navnene er mange men målet er det samme. At arbejde sammen modelbaseret med information gennem hele bygnings- og anlægsobjektets livscyklus.

For at få gavn af det potentiale som findes med BIM, har vi valgt at gøre en virksomhedsfælles satsning, hvor alle dele af virksomheden deltager i udviklingsarbejdet.

Det centrale i satsningen er at blande medarbejdere med forskellige kompetencer og som arbejder i forskellige faser af projektet.

Analytikere, projekt- og projekteringsledere, forskere samt ingeniører inden for forskellige teknikdiscipliner samt eksperter inden for informationshåndtering som alle fælles arbejder med problemstillinger inden for proceskortlægning, informationsstrøm, arbejdsmåde og systemudvikling.

Formålet med BIM

  • Gennem fornyede arbejdsmåder og med moderne ICT at skabe højere kvalitet og lønsomhed i vores kunders projekter.
  • Gennem nye forretningsmodeller at øge vores lønsomhed.

Fordele ved BIM

  • Adgang til korrekt information gennem hele bygnings- og anlægsobjektets livscyklus
  • Bedre koordning og færre fejl i projektering, produktion og forvaltning
  • Reduceret tidsforbrug
  • Reducerede omkostninger
  • Øget produktivitet
  • Øget kvalitet i processen og produktet


Resultatet af BIM
Udviklingsarbejdet inden for BIM-projektet er opdelt i to forskellige faser. En fase er fortsat udvikling af forskellige BIM-koncepter.
Den anden fase er implementering af BIM-teknik og BIM-koncept i vores eksisterende organisation. Udviklingen og implementeringen udføres i en række delprojekter.

Delprojekterne omfatter udvikling og implementering inden for de tre forskellige anvendelsesområder:

Anlæg

  • Bygninger
  • Byggeprocessen

Sponsor: Sven Tyréns Stiftelse