CityHush

Mindre støj fra trafikken i Europas byer med CityHush. CityHush stiller spørgsmålet: hvordan mindsker vi trafikstøjen i vores byer? Syv lande og flere virksomheder er engageret i det europæiske samarbejdsprojekt CityHush.

Projektkoordinator er akustikspecialisten Martin Höjer hos Tyréns i Stockholm.

– Støj er et stort sundhedsproblem, som skaber stress, højt blodtryk og forkorter liv. Vi udvikler forskellige foranstaltninger, som skal hjælpe byplanlæggere, trafikspecialister og andre med at kunne mindske problemerne, fortæller Martin.

Udfordring med CityHush
Over en femtedel af Europas befolkning lever med vedvarende forstyrrende og sundhedsfarlig trafikstøj (over 60 decibel). Endnu flere lever i konstant trafikstøj. Støjforurening er et af vores værste miljøproblemer. Det er ingen nem opgave som Tyréns akustikingeniør og hans kollegaer i det europæiske samarbejdsprojekt CityHush arbejder med.

I CityHush er der partnere fra syv lande. Fra Sverige deltager byggeselskabet NCC, Stockholms miljøforvaltning, trafikmyndigheden i Göteborg og KTH. De skal hjælpe til med at udvikle helhedsløsninger for at mindske støj i byer med op til 10 decibel.

Samtidig ønsker man at mindske partikelspredning, mindske kuldioxidudslip og tage hensyn til at byerne behøver fungerende trafikstrøm. De skal også vise omkostninger for forskellige typer af foranstaltninger.

CityHush er en videreudvikling af dele fra et tidligere EU-projekt Qcity, som kortlagde støjproblemer i større byer.

– Nu handler det om at udarbejde en handlingsplan og at give samfundsplanlæggere værktøjer til at kunne gøre noget ved problemerne, siger Martin.

Løsninger med CityHush
CityHush ser på flere koncepter. Et er at skabe stille zoner (Q-zones) i byer, eksempelvis ved at styre trafikken udenom, kun tillade elbiler i visse områder og anlægge parker.

– Vi skal kunne vise i hvilket omfang det skulle mindske støjen, og hvad det betyder for omkostningerne og trafiksituationen i store træk, siger Martin.

Det er ikke realistisk helt at fjerne støj fra byer. Man kan derimod indbygge fredeligere områder. Bare det at kunne slippe for støj af og til har en stor betydning, i for eksempel baggårde, parker og bilfri områder.

Behovet er størst i de såkaldte hotspots, tætbefolkede bydele med meget støj og med døds- og sygdomstal som er højere end normalt. For at hjælpe byplanlæggere udvikler CityHush metoder til nemt at kunne identificere hotspots. Støjkortlægningen og hotspots vises offentligt, så at de også kan ses af offentligheden.

Et andet koncept for mere stille byer er mere stille vejbelægninger og bildæk. Her er blandt andet NCCs belægningsspecialist NCC Roads med og udvikler vejbelægninger med lav støj. Tyréns studerer sammen med dækfirmaet Goodyear dæk med lav støj, hvilket blandt andet har ført til en helt ny dæktype, som Tyréns har taget patent på. Det består af to smalle dæk som sidder sammen i par i stedet for et bredere dæk. Det mindsker dækstøj som forårsages af, at gummiet slår i jorden, når man kører.

Pigdæk er også i fokus. De giver væsentlig mere lyd end vinterdæk uden pigge. Desuden river de skadelige partikler op og fremtvinger hårdføre og hårdere vejbelægninger, som gør at alle dæktyper støjer mere.

Et andet koncept for reduceret dækstøj som undersøges er at give biler forstærkede hætter omkring hjulene. Støj inde i huse i trafikforstyrrede steder kommer ikke alene fra såkaldt luftlyd. Støj kan også spredes gennem konstruktioner i form af vibrationer. Lavfrekvente vibrationer kan gå lige ind i husene og stråle lyd fra rummets vægge, loft og gulv.

– Mere viden om det problem vil påvirke, hvordan vi i fremtiden bygger vores huse, siger Martin.

Resultat af CityHush
De stille zoner og beregningsmetoderne til at finde hotspots er vigtige dele i CityHush. Zonerne skabes i særligt udsatte områder og skaber beroligende åndehuller for personer, som bor der.

– Men det er ikke sikkert, at stille zoner altid er den bedste løsning. I visse byer kan det blive urimeligt dyrt, i andre fører det til store trafikpropper. Men det går måske af og til, siger Martin.

Målet med CityHush er at undersøge mulighederne i forskellige koncepter såsom vejbelægning, dækteknik og at give byplanlæggerne beregningsmodeller til hvor rimeligt og effektivt det er at skabe stille zoner.

Ordregiver og sponsor: Sven Tyréns Stiftelse, EU