Decode

Community Design for Conflicting Desires. Decode, Community Design for Conflicting Desires, er et forskningsprojekt, som virker inden for Vinnovas bekendtgørelsesområde udfordringsdreven innovation – bæredygtige byer. Målet er at udvikle tjenester i form af samarbejdsplatforme – Co-Design og Interdisciplinær Ydelsesdesign – til komplekse planprocesser. Projektet er innovativt, da det skaber ny relevant viden med hensyn til byplanlægnings- og medborgerrelaterede visioner om bæredygtige byer, især vedrørende sociale bæredygtighedskrav.

Decode møder udfordringer, der angår krav til nytænkning i en bæredygtig byplanlægning og i planprocesser med fokus på social bæredygtighed. Projektets udgangspunkt er, at bæredygtig byudvikling skabes gennem et inkluderende samarbejde med alle samfundsgrupper, ud fra sociale, miljømæssige og kulturelle mål.

Mange planforslag til boliger, infrastrukturløsninger og offentlige anlæg ankes. Årsagen er at forslag opfattes som problematiske, da de ikke svarer til behov, interesser og muligheder. Dette medfører bearbejdninger, hvilket ofte medfører, at planerne skrinlægges. De samfundsøkonomiske konsekvenser er nærmest uoverskuelige.

Projektets centrale problemstilling handler om, hvordan de gængse arbejdsmåder som bruges i planprocessen inden for forskellige former af byudviklingsprojekter kan udfordres. Det tages ofte for givet at medborger- og brugerdeltagelse medfører demokratiske og effektive ændringsprocesser. Projektets udgangspunkt er at aktiv deltagelse i planprocessen er en form for værktøj, som skal designes nøje, så at de som medvirker virkelig kan bidrage på en effektiv måde med deres erfaringer og viden. Dette gælder for samtlige interessenter: næringsliv, offentlig forvaltning, medborgere og politikere, hvilket også er en ledetråd til projektets titel Decode – fællesskabsdesign til modstridende ønsker.

Projektet varede fra maj 2014 til august 2016.

Læs mere på projektets websted.

Kunde: Projektkoordinator er Konstfack.
Hovedpartnere: Konstfack, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet, Score–Handelshögskolan/SU, Tyréns AB, Sweden Green Building Council, Upplands Väsby kommune og Varberg kommune.