Forebyggelse af affald i byggeprojekter

Så skal byggeaffaldet mindskes. Tyréns har sammen med Stockholms läns landsting og Skanska Healthcare gennemført et udviklingsprojekt for at udarbejde en metode som effektivt forebygger affald ved byggeriet af universitetssygehuset Nya Karolinska Solna som udgangspunkt. Den nye metode ligger til grund for brancheanbefalinger i byggebranchen.

At forebygge affald handler om at mindske affaldets mængde og farlighed. Resultaterne fra projektet viser, at forebyggelse kun for en lille del handler om foranstaltninger i affaldsledet. Den metode som er udviklet vedrører hele byggeprocessen, alle faser og de fleste aktører.

Viden om forventet affald bør bruges som udgangspunkt. Ved at analysere hvilket affald der opstår, hvilken miljøpåvirkning det har i livscyklussen, og hvorfor det opstår, får man en god grund til at identificere og vælge foranstaltninger.

De foranstaltninger som foreslås er forbundet med eksisterende processer og udviklingsområder som byggesektoren allerede arbejder med.

Eksempler på foranstaltninger som man kan arbejde med er:

  • Udformning af bygning og materialevalg
  • Byggemetoder
  • Logistik og materialehåndtering
  • Indkøb
  • Foranstaltninger til at mindske mængden af byggefejl og skader på færdigbyggede dele
  • Kommunikation, koordinering og lederskab

Affald koster penge og tager tid og plads. Affald skal sorteres, opbevares, transporteres og varetages. Hvis håndteringen af affald kan mindskes, kan der spares penge. Ofte er omkostningerne for indkøb og håndtering af materialet tidligere i processen højere end omkostningerne for affaldshåndteringen. Erfaringer fra projekter i Storbritannien viser, at foranstaltninger til at forebygge affald med den teknik som er udviklet hidtil kan reducere produktionsomkostningerne med tilsvarende 0,2-0,8 procent ved ny produktion.

Sponsor: Sven Tyréns Stiftelse, Skanska Healthcare, Stockholms läns landsting