GeoBIM

Alle data i samme 3D-miljø. I et projekt er det ofte svært at vide, hvilke geotekniske undersøgelser, der er blevet gennemført, og hvor de befinder sig. Jo større projektet er, jo sværere er det. Når en organisation, der forvalter geotekniske data, såsom Trafikstyrelsen eller en kommune, planlægger et nyt projekt, er det ofte svært at vide, hvad der tidligere er sket på forskellige steder.

Med GeoBIM har vi gjort det muligt at få adgang til alle lagrede geotekniske data i én enkelt database via en web-baseret kortgrænseflade. Det betyder, at alle har adgang til de samme, opdaterede og kvalitetssikrede oplysninger og får et fuldstændigt billede af alle de undersøgelser, der er blevet gennemført, og kan hente de data, man har brug for.

Det giver et godt overblik, der reducerer risikoen for at foretage undersøgelser på steder, der allerede er blevet undersøgt, og kan således spare betydelige ressourcer ved planlægningen af fremtidige udvidelser.


Alle data i samme 3D-miljø

Ideen til at samle alle geotekniske data i én database i et let håndterbart dataformat opstod i forbindelse med Södertunneln-projektet i Helsingborg omkring 2010, da mange forskellige undersøgelser, der var blevet udført efter en lang række forskellige metoder og i forskellige dataformater, skulle kombineres til den mest sandsynlige geomodel i et kompleks geologisk miljø.

Traditionelt udskrives alle resultater, kort og lignende, på papir og sættes op på vægge, rulles ud på borde, projiceres på skærme og så videre. 3D-visualiseringen må den enkelte så klare i hovedet.  Efter meget omfattende manuelle dataformattilpasninger kunne vi samle alle data i et enkelt digitalt 3D-miljø, hvor geotekniske ingeniører, hydrogeologer og mineteknikere i fællesskab kunne forholde sig til data på en helt ny måde ved at dreje og vride dem og hele volumen samt vælge data til og fra for at kunne fokusere på forskellige parametre. Det var muligt. Det må være fremtiden.

Database for Helsingborgs kommune og Malmös nye sygehus

Med økonomisk støtte fra Sven Tyréns-fonden og Formas blev projektet GeoBIM oprettet som en del af det store F&U-projekt TRUST 2013, og så gik man ellers i gang. GeoBIM blev gradvist udviklet i et samarbejde med en række igangværende projekter og bruges nu, i december 2016, også i de store infrastrukturprojekter Ostlänken (OLP4), Tvärförbindelsen, Norrbotniabanan, Varbergstunnel og i ESS. Vi har også lavet en administrativ database for Helsingborgs kommune og Malmøs nye hospital for Region Skåne.


Større nøjagtighed sparer ressourcer

Med GeoBIM får du et lukket digitalt forløb, der går fra indsamling af data på området, over fortolkning, udvikling af geomodeller inkl. visualisering, arkivering og administration af alle forskningsdata, til fremtidig brug. Da grænsefladen til alle data går gennem login på en webside, har du ikke brug for software eller licens på din computer. Det betyder, at alle brugere altid kan komme til nøjagtig de samme, opdaterede og kvalitetssikrede oplysninger. Der er styr på data, som er let og hurtigt tilgængelige, og alle har de samme oplysninger med nem adgang til alle branchens specialprogrammer. Det giver optimale betingelser for planlægning, evaluering og fortolkning af geotekniske data. Med GeoBIM øges nøjagtigheden af ​​geoteknikernes arbejde med at beskrive de byggetekniske forhold under jorden. Det er ressourcebesparende under hele forløbet – fx på grund af bedre placerede punkter ved feltundersøgelser, optimalt udformede støttestrukturer og mindre massehåndtering.