TRUST

Underjorden bliver transparent. For at bygge i urbane miljøer skal vi kunne se under jorden og håndtere store mængder geoteknisk og geologisk information. Ikke bare lerlag og klippegrund med sprækkezoner. Nu bygges der også boliger, veje og jernbaner på industrigrunde med forurenet jord og områder som gemmer gamle lossepladser.

Tyréns driver et aktivt udviklingsarbejde omkring geo-modeller i det nationale FoU-program TRUST (TRansparent Underground STructure). TRUST-projektet handler om at gøre strukturerne under jorden mere transparente. Både for at bygge effektivt under jorden og for at bygge sikkert ovenpå. Tyréns deltager i to af delprojekterne:

  • TRUST 2.1 Geoelektrisk kortlægning til forundersøgelse af underjordisk infrastruktur i urbant miljø.
    • TRUST 4.1 Geo-BIM - Metodik til rationel evaluering af geoteknik til underjordisk infrastruktur i urbant miljø.

I delprojektet 2.1 udvikler Tyréns en forundersøgelsesmetode som bygger på geoelektrisk kortlægning. Metoden kan give et rumligt billede af, hvordan det ser ud under jorden i et område eller i en korridor. Underjorden kan nu visualiseres i 3D.

– Metoden bruges bedst til undersøgelse af de ingeniørmæssige og byggetekniske aspekter i tidlige faser. Den giver et overskueligt billede af, hvad der er under jorden, som et supplement til punktvise prøvetagninger, siger Mats Svensson som er projektansvarlig for TRUST hos Tyréns.

Komplekse urbane miljøer
I efteråret 2014 er der gennemført områdemæssige målinger, blandt andet i kvarteret Färgaren i Kristianstad. I 2015 blev værktøjet anvendt til målinger og forsøg i forbindelse med projektet med ringvejen om Stockholm, samt ved Äspö HRL.

– Ringvejen omkring Stockholm går gennem al slags jord, men netop som ved al fortætning bruges områder, som er blevet tilovers eller som haft andre funktioner, som gamle industrigrunde, siger Mats Svensson.

Metoden blev udviklet inden for TRUST specielt til den kompleksitet der er i urbane miljøer, hvor man blandt andet skal filtrere forstyrrelser fra elektromagnetiske felter fra jernbaner og kraftledninger væk.

– Bymiljøet er trangt, hvilket indebærer udfordringer både måleteknisk og tolkningsmæssigt. Det er ikke det samme som at udlægge en målelinje på en mark, siger Mats Svensson.

Metoden kan vise alle slags strukturer under jorden, som tykkelse og udstrækning af ler og moræneler, vandforekomst, afstand til bjerg og udbredelse af sprækkezoner. Men Tyréns vigtigste del i projektet er at karakterisere forureninger, for eksempel fra tidligere renserier samt udbredelse og indhold i gamle deponier.

Styr på deponier
I et tidligere projekt, MaLaGa, har Tyréns geoteknikere vist, at det er muligt at skelne mellem forskellige typer af affald ved hjælp af geoelektriske metoder. Grunden er, at forskellige materialer – ikke bare metaller men også salte og lignende – har forskellig ledningsevne.

– I Malagaprojektet udviklede vi en metode til at detektere metangas og gasbevægelser i deponier. Vi viste også, hvordan man kan måle udbredelsen af selve deponiet. I TRUST-projektet har vi videreudviklet metoden. Enkelt udtrykt kan vi nu se dybere og bredere samtidig med at vi forfiner metoden, så at vi ser mere detaljeret, hvad der findes under overfladen, siger Mats Svensson.

Parallelt med projektet undersøger en af Tyréns forskerstuderende, Sara Johansson, hvordan man i detaljer kan studere, hvilke materialer der skjuler sig i en deponi.

– Det handler om labtester på typemateriale som er ekstremt rene. På længere sigt kan dette åbne op for landfill mining, altså at udvinde metaller og andre materialer fra gamle lossepladser, siger Mats Svensson.

Læs mere på hjemmesiden for TRUST. Se også demonstrationsfilmene om geomodeller:

“Geological modelling Part 1”
“Geological modelling Part 2”

Ordregiver og sponsor: Formas, Sven Tyréns Stiftelse og BeFo