TyrEngine

En platform til visualisering. TyrEngine er en unik platform til visualisering af bæredygtigt samfundsbyggeri. Ved at kombinere avanceret grafisk teknologi fra spilleverden fremstilles et 3D-miljø, som viser resultater og effekter af projekter inden for samfundsbyggeri, ejendomme og industri.

Teknologien kan sammenlignes med et avanceret computerspil, hvor brugeren ved hjælp af en spillekontrol for eksempel kan gå rundt i et kvarter. Ved at koble analyseresultater til 3D-miljøet kan brugeren med egne øjne se, hvor der er potentielle muligheder og risici.

At visualisere hjælper os til at forstå

At præsentere og visualisere er værdifuldt, både som tolkningsværktøj inden for et projekt og i kommunikationen med parter uden for projektet.

I TyrEngine kan landskabsbilleder kobles sammen med geoteknisk information og præsenteres som en fotorealistisk 3D-verden. Brugeren kan ved hjælp af en virtuel reality-­hjelm frit forflytte sig rundt i 3D-verden og se hvordan det ser ud, både ovenpå og under jorden.

En tekniker kan vise og forklare en økonom på en for begge forståelig måde. Også beboerne i området som berøres kan se ind i 3D-verden og se hvordan det kommer til at se ud fra deres huse og en specialist fra Trafikverket kan gå rundt og se at alt ser godt ud. Dette åbner op for bedre kommunikation og samråd med andre for en mere effektiv og mere bæredygtig samfundsplanlægning.