Referencer

Amager Hospital, København

Da Amager Hospital skulle sammenlægges på en adresse, stod Tyrens A/S for at tilpasse hospitalets installationer og konstruktioner til at ku...

Akutmodtagelsen på Køge Sygehus, Køge

Med inspiration fra sygehusmodellen fra Boston, har Køge Sygehus opført en ny akutmodtagelse og en ny ambulancegård, hvor der har været foku...

Sundhedshuset Østerbro, København

Bestående af 4 hoveddele/behandlingsområder, samt kontorer og en dagligvarebutik i stueetagen, er Sundhedshuset Østerbro en mangfoldig bygning, beliggende i centrum af Østerbro.

Helsingborgs Lasarett

For at være med på nutidens tekniske og medicinske krav, var der behov for en renovering af hovedbygningen på Helsingborg Hospital. Tyréns A...

Akut- og infektionsklinik, Malmø

Akutmodtagelsen på UMAS er en af Sveriges største akutmodtagelser og vil efter ny- og ombygning leve op til nutidens krav til moderne akutsygepleje.

Sygehusområdet i Malmø

Malmø sygehus udbygges løbende og i 2011 stod første del klar, selve akutmodtagelsen (rotundaen). Nu er vi i gang med at se på udviklingen a...