AKUTMODTAGELSEN PÅ KØGE SYGEHUS – KØGE

Med inspiration fra sygehusmodellen fra Boston, har Køge Sygehus opført en ny akutmodtagelse og en ny ambulancegård, hvor der har været fokus på mindst muligt afstand og lette adgangsveje fra modtagelsen til behandlingsområderne.

Køge Sygehus skulle have opført en ny akutmodtagelse og en ny ambulancegård. Dette betød bl.a. en nedrivning af den gamle ambulancegård og opgaven med at tilpasse det nye byggeri til den eksisterende skadestue.

Akutmodtagelsen skulle være tidssvarende og er bygget med afsæt i den amerikanske sygehusmodel fra Boston, hvor det handler om at der skal være mindst mulig afstand og lette adgangsveje fra modtagelsen til behandlingsområder.

Tyréns A/S havde rammeaftalen som byggeriet faldt under og stod for alle de ingeniørfaglige opgaver i byggeriet.

Byggeriet blev tilrettelagt således, at det, når det kom til driften, ikke kræver meget vedligeholdelse. Desuden er der indarbejdet løsninger i funderingsprojektet, som sikrer muligheden for en nænsom og effektiv nedbrydning af byggeriet. Dette da Køge Sygehus er udnævnt til at blive et supersygehus frem mod 2020, og det derfor kan blive aktuelt at flytte akutafdelingen, alt efter hvordan planen for det nye supersygehus bliver.

Selve opgaven bestod i at opføre et toetagers byggeri med 14 sengestuer, heraf 2 isolationsstuer, samt en observations-Ø for personalet, alt sammen i stueplan. På førstesal blev der indrettet et lægekonferencerum, 3 vagtstuer og 2 kontorer.

Udvendigt blev der opført en ny overdækket ambulancegård med adgangsveje for ambulante patienter og adgangsveje til det eksisterende sygehus. Da byggeriet var et såkaldt modulbyggeri, kunne byggeperioden holdes til 5 måneder. Støj- og andre gener mv. kunne holdes på et lavt niveau, til glæde for omgivelserne og i særhed sygehusets patienter.