AMAGER HOSPITAL – KØBENHAVN

Da Amager Hospital skulle sammenlægges på en adresse, stod Tyrens A/S for at tilpasse hospitalets installationer og konstruktioner til at kunne rumme de nye afdelinger - alt imens hospitalet stadig skulle være i drift.

Amager hospital stod over for, at skulle sammenlægges så alle hospitalets funktioner blev samlet på en adresse. I den forbindelse, skulle der ske en overflytning af afdelingerne: Apopleksiafsnit N og N ambulatorium samt Ortopædkirurgisk genoptræning fra hospitalet på Hans Bogbinders Allé til Amager Hospitals hovedbygninger på Italiensvej. Desuden skulle hospitalet renoveres og tilpasses de nye afdelinger.

Tyréns A/S blev valgt som ingeniør på projektet. Projektet bestod, udover indretnings- og renoveringsopgaven, af en funktionsanalyse af det eksisterende hospital.

I projektet indgik deslige kontakt med brugergrupper for at sikre, at afdelingerne blev ordentligt integreret på den nye lokation, samt en rokade af afdelingerne internt på Amager Hospital (Italiensvej). Herunder Geriatrisk afsnit, Lungemedicinsk afsnit med ambulatorium og Medicinsk Gastroenterologisk afsnit.

Rokaden var en kompleks opgave, da afdelingerne ikke kunne flytte samtidig, fordi de var afhængige af hinandens indbyrdes rokade. Desuden skulle der tages højde for krav til laboratorierne og ambulatorierne og dermed også placeringen af disse.

Projektet var yderst følsom i forhold til udførelsesperioden, da hospitalet var i drift under hele forløbet. Hvilket også betød at logistikken i forhold til patienter, samt opdeling mellem byggeplads, patienter og personale var en del af opgaven.

I indretningen af afdelingerne indgik social bæredygtighed, som sikrer at den sociale dimension tænkes særligt ind i byggeri (nærmiljøet, individet og sundhed), hvilket er en særlig prioritet i forbindelse med patienters ophold i sundhedssektoren.

Selve renoveringsopgaven omhandlede tillige alt fra tagrenovering, facaderenovering og vinduer, til renovering af større sætningsskader og installationer.