HELSINGBORG LASARETTS ØST-FLØJ – HELSINGBORG, SVERIGE

For at være med på nutidens tekniske og medicinske krav, var der behov for en renovering af hovedbygningen på Helsingborg Hospital. Tyréns AB har derfor stået for blandt andet projektledelse mm. for at sikre at dette blev opfyldt.

Hovedbygningen på Helsingborg hospital, som blev opført i 1975, kræver en renovering af selve bygningen, samt genopbygning af de tekniske systemer, da disse ikke længere er tidssvarende.

Dette er vigtigt for, at hospitalet kan leve op til nutidens medicinske og tekniske krav, herunder skiftende behov med hensyn til bekæmpelse af infektioner i form af enkelt-patients værelser og nye arbejdsmetoder.

Hospitalet skal derfor gennemgå en fuldstændig genopbygning med nye afdelinger – arbejdet udføres i etaper, da der stadig skal være drift på hospitalet. (24/7)

Øst-fløjen, som er den første etape der ombygges, omfatter foruden de generelle afdelinger også NICU og operationsstuer og det er derfor planen, at sygehuset hurtigst muligt kan fungere som et specialiseret akutsygehus for hele den nordvestlige del af skåne.

Tyréns AB står for ingeniørrådgivning inkl. forhandlinger med entreprenører på hele ombygningen, og står ligeledes for projektledelse i forbindelse med idriftsættelse og overdragelsen til drift.

Samlet set har Region Skåne afsat 4,8 milliarder SEK til om- og nybygninger i forbindelse med sygehusområdet i Helsingborg.