Sygehusområdet i Malmø

Malmø sygehus udbygges løbende og i 2011 stod første del klar, selve akutmodtagelsen (rotundaen). Nu er vi i gang med at se på udviklingen af hele sygehusets område, således at Malmø kan få et sygehus som er forberedt til fremtidens krav.

Malmø sygehus udbygges løbende og i 2011 stod første del klar, selve akutmodtagelsen (rotundaen). Nu er vi i gang med at se på udviklingen af hele sygehusets område, således at Malmø kan få et sygehus som er forberedt til fremtidens krav.

Det er allerede besluttet at sygehuset skal udbygges med to nye bygninger. Den ene er en stor ny-pleje/stuefløj og den anden en ny servicecentral. Desuden skal det eksisterende underjordiske tunnelsystem udvides.

Tyréns AB står for ingeniørrådgivningen på hele udviklingsplanen, er ingeniør på trafik, vej og landskab og står desuden for konstruktioner og geoteknik de to nye tilbygninger og tunnelsystemet som skal forbinde hospitalet.

Samlet set har Region Skåne afsat 5 milliarder SEK til om- og nybygninger i forbindelse med sygehusområdet i regionen – foruden Malmø sygehus er centralsygehuset i Helsingborg (Helsingborgs Lasaret) også en del af planen – et projekt Tyréns også er rådgivende ingeniør på.

Udførelse: 2008-2022 (forventet)