Citytunnellen

På skinner under byen . Citytunnellen består af parallelle togtunneller under Malmös centrale bydele. Siden 1999 har vi deltaget i projektet med vores samlede kompetencer, et arbejde som blev indledt med forstudie, jernbaneundersøgelse og jernbane-planer for hele Citytunnellen.

I projekteringsfasen udarbejdede vi blandt andet byggedokumenter til bane over jorden, kunstbygninger, stationsbygninger og platformsmiljø og oprettede dokumenter til byggetilladelse for Hyllie station, teknikbygninger og pumpestationer.

Der blev også udarbejdet overordnede projektindsatsplaner for redningstjenesten samt underlagsrapporter for vand, støj og vibrationer forud for ansøging hos Miljødomstolen. Under udførelsesfasen har vi fungeret som bygherrerådgiver på støj, vibrationer og strukturbåret støj samt for geoteknologi ved Malmö C.

Citytunnellen kunne indvies omtrent et halvt år tidligere end planlagt.

Bygherre: Banverket/Trafikverket