NAVIAIR – MAGLEBYLILLE

Siden 1984 har Tyréns A/S arbejdet sammen med NaviAir, for at sikre de bedste forhold og omstændigheder, for den selvstændige offentlige virksomhed, som holder styr på det danske luftrum.

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat. Naviair har til opgave at levere lufttrafiktjeneste, det vil sige lede fly sikkert og med mindst mulig forsinkelse igennem dansk luftrum. Der er således 24 timers drift, hvorfor alle arbejder skal planlægges i nøje samarbejde med Naviairs driftspersonale.

Tyréns A/S har siden 1984 fungeret som husrådgiver (totalrådgiver) på hovedsædet i Københavns Lufthavn samt Maglebylille, og derigennem forestået en række projekter på air-site. Så som installationer omfattende såvel kommunikationssystemer (inklusiv EDB/data, PDS/UTP cablingssystemer) samt elforsyningsanlæg, herunder transformer- generator-, UPS- og DC-anlæg. Indenfor både forsynings- og ventilationsanlæg er de tekniske løsninger baseret på både standard- og specielløsninger, som er anvendt i bl.a. følgende opgaver:
• Groundradar
• IT-hytter
• Kontrolcentraler baseret på DATMAS systemer og lignende
• Simulatorsystemer indenfor operative anlæg for pilot- og flylederfunktioner –
herunder flylederskolens SIMU-anlæg med 3D-simulering.
• Radarnavigationsanlæg af typen Distance Measurement Equipment (DME).
• Flylederpulte
• Flyvelederskole

Alle Ventilations-, Køle-, generator- og UPS-anlæg er udført som redundante anlæg. Endvidere har vi arbejdet med specielt udviklede løsninger indenfor belysning, i kontrolcentralerne, herunder såvel indirekte som direkte belysningsanlæg inklusiv dagslysstyring og LED- lysanlæg.

Vi har gennem årene medvirket til integration af flere systemer indenfor fabrikater af CTS- og overvågningsanlæg. For driftspersonalet fremtræder brugerfladen ”ensartet”, mens undercentraler, drivere med mere kan være af forskelligt fabrikat

I forbindelse med opførelse af TWR-SYD funger vi dels som bygherrerådgiver (UR) men tillige forstod alle apteringsarbejderne omkring de flyv tekniske installationer

Herudover udførte vi med renovering af det gamle indflyvningstårn TWR-Vest medio 2012, hvor der er operativt udstyr tilhørende såvel Naviair som KLH. Dette udstyr skulle være i drift i ombygningsperioden (cirka 11 måneder), hvorfor en nøje koordinering pågik af hensyn til at 24 timers driften skulle opretholdes.