Spårväg city

Nye spor i Stockholm. Spårväg City skal gå fra Klarabergsviadukten i vest til Ropsten i øst og er en forlængelse af Djurgårdslinjen. Vi arbejder fra tidlige faser med linjestrækningsstudier og forstudier til senere faser som program grundlagsdokumenter, jernbaneplan, miljøredegørelse og byggedokumenter. Vi arbejder også med udformning af gaderum, fremkommelighed og andre vigtige parametre.

Udformningen af sporvejen blev koordineret med planer og studier om omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. Forlængelsen skal øge tilgængeligheden til Djurgården samt nye udviklingsområder i øst og vest gennem T-Centralen, Stockholms Central og Sergels torv. Fokus ligger på fremkommelighed uden større forringelse for den øvrige trafik. Udformning og placering af spor tager derfor hensyn til den omgivende trafik, hvor især cykeltrafikken udgør en vigtig del i planlægningen.

Bygherre: AB Storstockholms Lokaltrafik