TORNEHØJ, AALBORG VINDERPROJEKT 2011, UDFØRELSE 2016 - 2018

Med fokus på bæredygtige aspekter og indsatser er byudviklingsprojektet Tornehøj etableret i Aalborg, for at skabe en balance mellem trafikformer og rejsetid.

Konkurrenceforslag: ”City in Between”
Byudviklingsprojekt/helhedsplaner for henholdsvis strækningen langs Astrupstien og det centrale Tornhøj-område, som skal sikre, at Astrupstien kan udvikles til bydelens interne hovedgade og mobilitetsrygrad, nord-syd gennem bydelen.
Hovedgaden skal indrettes, så her både kan færdes gående, cyklister og en ny, kollektiv trafikforbindelse i form af en mindre 'let-bus'.

Bæredygtighed baseres på de almene principper f.eks. LAR-løsning, ligesom adfærdspåvirkning indgår for at oprette en balance mellem trafikformer og rejsetid – alt i alt et bredt spektrum af bæredygtige indsatser – og ikke mindst realiserbart. I konkurrenceforslaget stod Tyréns for de ingeniørmæssige ydelser. Forslaget vandt konkurrencen i 2011.

Udførelse: forbindelse mellem byrum
I 2016 blev vinderteamet igangsat med etablering af ny tunnel under Humlebakken (som senere er ændret til 2 adskilte broer) som en sammen-bindende forbindelse med de 2 byområder – endvidere også at skabe en etablering af byrummene på tværs af Humlebakken.

Her har vi stået for projekteringen af bro og støttemure, afvanding og kloak, samt lavet lysberegninger sti- og brobelysning inkl. effektbelysning for området. Desuden står vi for koordineringen med ledningsejerne i området.