Referencer

Bæredygtighedsanalyse for Täby Park

På galopbanen i det centrale Täby vokser der en helt ny bydel frem med blandt andet boliger, arbejdspladser, service, idræt og en bypark. Ty...

Solkort Stockholms stad

Energicentrum i Stockholm by med Länsstyrelsen og Landstingen i regionen ønsker at undersøge solbestrålingen på tagene over byens 70.000 eje...

Ansøgning om ny miljøtilladelse

Sysav, Sydskånes affaldsaktieselskab, tager imod og behandler affald fra husholdninger, firmaer og virksomheder i det sydlige Skåne. Tyréns ...

Oversvømmelser Gränna

Jönköpings kommune arbejder aktivt med at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Tyréns fik i til opgave ud fra en analyse af højdeforholdene...

Projektering af Posthusplatsen i Malmö

Tyréns fik til opgave af Malmö by at klargøre byggedokumenter til Posthusplatsen i Malmö baseret på et tidligere foretaget grundlag. Pladsen...