Ansøgning om ny miljøtilladelse

Sysav, Sydskånes affaldsaktieselskab, tager imod og behandler affald fra husholdninger, firmaer og virksomheder i det sydlige Skåne. Tyréns fik til opgave at hjælpe Sysav med ansøgning om en ny miljøtilladelse til Sjölunda energi i Malmö.

Sysav er et kommuneejet selskab, som har til opgave at have ansvar for den regionale affaldshåndtering for de fjorten ejerkommuner i det sydlige Skåne. Sysav ønskede at øge tilladelsesmængden for at udnytte den tekniske kapacitet af anlægget i Sjölunda energi fuldt ud. Desuden planlagde Sysav at opføre et nyt biogasanlæg for at tage imod madaffald og andre organiske materialer.

I dag har Sysav tilladelse til at forbrænde 550.000 ton affald, hvoraf 20.000 ton farligt affald og 30.000 ton ikke affosforiseret slam samt at forbehandle 50.000 ton madaffald. Sysav søger om tilladelse til at forbrænde 630.000 ton affald per år, hvoraf 50.000 ton farligt affald.

Tyréns opgave omfattede en miljøredegørelse med bilag inden for udslip til luft, vand og ekstern industristøj. Der er gennemført undersøgelser vedrørende højden over havoverfladen, tilladelse til vandvirksomhed samt risiko og sikkerhed. Tyréns har også medvirket inden for samrådsprocessen og i hovedforhandlinger med jord- og miljødomstolen.

Miljøtilladelse blev tildelt i marts 2014 som hovedsagligt accepterede Sysavs ansøgte vilkår. Som en midlertidig foranstaltning blev der ansøgt om en ændringstilladelse med henblik på en mindre mængde øgning af forbrændt affald.

Bygherre: Sysav